קורס חשבי שכר בכירים

מבנה ההכשרה:

ככה נדאג לשלב אותך במקצוע "חשבי השכר הבכירים" היוקרתי!

חלק א' - הכנה לבחינה העיונית:

 1. הגדרת רכיבי ההכנסה
 2. שווי ההכנסה
 3. מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר
 4. נקודות זיכוי
 5. זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי
 6. הכנסות פטורות
 7. מיסוי קופות גמל
 8. חישוב מאוחד ונפרד
 9. קרנות השתלמות
 10.   פטור לנכה או לעיוור 100%
 11.   פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק
 12.   פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון
 13.   גילומי שכר (מנטו לברוטו)
 14.   מיסוי עובדים זרים בישראל
 15.   מיסוי ישראלים בחו”ל
 16.   מס שכר ומס מעסיקים
 17.   הוצאות מוכרות והוצאות עודפות
 18.   הוראות ניכוי במקור
 19.   שימוש בטפסים וטבלאות
 20.   עדכוני חקיקה ופסקי דין
 21.   תרגול מעשי
 1. חוק ביטוח לאומי
 2. חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 3. גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה
 4. גמלאות שאינן יחסיות – זקנה, שאירים, נכות כללית
 5. ענף  אימהות – מענק לידה, דמי לידה
 6. ענף פגיעה בעבודה וביטוח שירות מילואים
 7. ענף נכות מעבודה, תאונות עבודה ו”מחלת מקצוע”
 8. ענף ביטוח זקנה ושאירים
 9. ביטוח אבטלה
 10.   ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל
 11.   חוג המבוטחים הלא שכירים
 12.   תושב ישראלי בחו”ל ועובדי זרים בישראל
 13.   מי שאינו עובד ואינו עצמאי
 14.   עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה
 15.   הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי
 16.   תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה
 17.   תשלום נוסף ופריסת שכר
 18.   שימוש בטפסים וטבלאות
 19.   עדכוני חקיקה ופסקי דין
 20.   תרגול מעשי
 1. חוק שכר מינימום
 2. חוק שעות עבודה ומנוחה
 3. חוק עבודת נשים
 4. חוק פיצויי פיטורים
 5. דמי הבראה – הסכם קיבוצי וצו הרחבה
 6. חוק חופשה שנתית
 7. חוק דמי מחלה
 8. חוק עבודת הנוער
 9. משפט העבודה ובית הדין לעבודה
 10.   יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים
 11.   חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד
 12.   חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
 13.   חוק הגנת השכר
 14.   חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
 15.   חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
 16.   חוק חופש העיסוק
 17.   חוק חיילים משוחררים
 18.   חוק עובדים זרים
 19.   עדכוני חקיקה ופסקי דין
 1. מערכת הבטחת הכנסה בישראל
 2. קופות הגמל בישראל
 3. ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה
 4. קרנות פנסיה – החדשות והשוואה לתוכניות ישנות
 5. פנסיה תקציבית ומצטברת
 6. פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד
 7. רצף זכויות והקפאת זכויות

חלק ב' - הכנה לבחינה המעשית בתכנת השכר – “שיקלולית” מבית ט.מ.ל. מערכות מידע בע”מ.

 1. הקמת חברה חדשה, והזנת נתוני חברה
 2. הזנת פרטי עובד
 3. טבלאות שכר
 4. ברוטו, נטו, ברוטו על
 5. ניכויי חובה
 6. קופות גמל וקרנות השתלמות
 7. ניכויי רשות
 8. פקודת משכורת
 9. תמחיר ותמחור
 10.   דיווחים לרשויות המס
 11.   דיווחים פנימיים ולגורמים חיצוניים
 12.   חישוב תלושים
 13.   תיקון או ביטול תלוש
 14.   טיפול ברכיבי שכר מיוחדים
 15.   הגדרות רכיבים קבועים, חד פעמיים ועתידיים
 16.   חישובי עמלות לעובדים
 17.   חישוב מע”מ
 18.   רכיבים אינפורמטיביים
 19.   טיפול בהלוואות
 20.   הקמת הסכמים; חופשה, הבראה ומחלה
 21.   חישוב אוטומטי של זכאות לימי חופשה, הבראה ומחלה
 22.   פריסת תשלומים
 23.   הדפסת דוחות חודשים
 24.   מילוי טופסי 102
 25.   דוחות חבות
 26.   תביעה לתגמולי מילואים
 27.   תביעה לדמי לידה
 28.   תביעה לדמי אבטלה
 29.   תביעה לדמי פגיעה בעבודה
 30.   עדכון ושנוי טבלת מס הכנסה וביטוח לאומי
 31.   העברת פקודות יומן מתוכנת השכר לתוכנת הנה”ח
 32.   עדכון תוספת יוקר
 33.   הדפסת טופסי 101, 106, 126 ודיווחים חיצוניים

שנקבע שיחה על העתיד המקצועי שלך?

המכללה למיסים ולחשבונאות | קורס חשבי שכר בכירים | כל הזכויות שמורות ©2023 | הצהרת נגישות

דילוג לתוכן